E-ISSN 2667-6540
Volume : 4 Issue : 2 Year :


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Study on the Determination of the Chironomidae (Insecta) Family of İLKE Stream (Manisa) [IJABES]
IJABES. 2022; 4(2): 42-48

A Study on the Determination of the Chironomidae (Insecta) Family of İLKE Stream (Manisa)

Tuğrul Öntürk
Eskişehir Osmangazi University, Facultyof Arts and Sciences, Departmentof Biology, Eskişehir, Turkey

Makale Geri Çekilmesi (Yayından Kaldırma)
Dergimizin 2022 yılı 2. sayısında ve 42-48 sayfalarında basılan "Tuğrul ÖNTÜRK, A Study on the Determination of the Chironomidae (Insecta) Family of İLKE Stream (Manisa), Doi: 10.5505/ijabes.2022.77527 " Künyeli makalenin son düzeltmeleri yapılmadan önceki haliyle basılmış olduğu anlaşıldığından baş editör kararıyla 14.12.2023 tarihinde geri çekilmiştir (yayından kaldırılmıştır).

Keywords: 0, 0, 0

Tuğrul Öntürk. A Study on the Determination of the Chironomidae (Insecta) Family of İLKE Stream (Manisa). IJABES. 2022; 4(2): 42-48

Corresponding Author: Tuğrul Öntürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale