E-ISSN 2667-6540
Volume : Issue : Year :


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science DETERMINATION OF THE QUALITY CHARACTERISTICS IN BREAD WHEAT(Triticum aestivum L.) CULTIVARS [IJABES]
IJABES. 2019; 1(2): 5-11

DETERMINATION OF THE QUALITY CHARACTERISTICS IN BREAD WHEAT(Triticum aestivum L.) CULTIVARS

Murat Olgun1, Zekiye Budak Başçiftçi1, Gözde Ayter Arpacıoğlu1, Duran Katar1, Doğan Aydın2
1ESOGU
2ESOGU SCIENCE

The aim of this study is to determine the quality performance of 30 different bread wheat varieties developed for Eskişehir ecological conditions. In the study, thousand grain weight, grain protein ratio and grain hardness, zeleny sedimentation, wet gluten content and gluten index, hectoliter weight, moisture content, the amount of ash determination, falling number, glutenin band pattern, gliadin band pattern properties were investigated. The study was carried out in the laboratories of the Department of Field Crops of the Agricultural Faculty of ESOGÜ. In this study, quality characteristics of 30 bread wheat varieties were examined and their performances were revealed. According to the results obtained in our study, Konya, Altay, Alpu, Kutluk, Bagci and Seyhan bread wheat varieties exhibited a higher quality ratio compared to others with a higher quality performance. In addition, the most stable varieties in terms of parameters were determined as Bağcı, İkizce, Konya, Sultan, Şanlı and Altay varieties.

Keywords: Bread wheat, genotype, quality, protein, gluten and glidin bands, dendogram, biplot analysis.

EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Murat Olgun1, Zekiye Budak Başçiftçi1, Gözde Ayter Arpacıoğlu1, Duran Katar1, Doğan Aydın2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Bu çalışmada Eskişehir ekolojik koşulları için geliştirilen 30 farklı ekmeklik buğday çeşidi çeşidinin kalite performanslarını belirlemektir. Araştırmada bin tane ağırlığı, tane protein oranı ve tane sertliği, zeleny sedimentasyon, yaş gluten miktarı ve gluten indeks, hektolitre ağırlığı, rutubet miktarı tayini, kül miktarı tayini, düşme sayısı (falling number) değeri tayini, gluten ve gliyadin bant desenleri özellikleri incelenmiştir. Çalışma ESOGÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarlarında yürütülmüştür. Çalışmada 30 ekmeklik buğday çeşidine ait kalite özellikleri incelenerek performansları ortaya konmuştur. Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre Konya, Altay, Alpu, Kutluk, Bağcı ve Seyhan ekmeklik buğday çeşitleri içerdikleri yüksek kalite oranı ile daha iyi kalite performansı sergilemişlerdir. Ayrıca parametreler yönünden en stabil çeşitler Bağcı, İkizce, Konya, Sultan, Şanlı ve Altay çeşitleri olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, çeşit, kalite, protein, gluten and gliyadin bant değerleri, dendogram, biplot analizi.

Murat Olgun, Zekiye Budak Başçiftçi, Gözde Ayter Arpacıoğlu, Duran Katar, Doğan Aydın. DETERMINATION OF THE QUALITY CHARACTERISTICS IN BREAD WHEAT(Triticum aestivum L.) CULTIVARS. IJABES. 2019; 1(2): 5-11

Corresponding Author: Murat Olgun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale