E-ISSN 2667-6540
Volume : Issue : Year :


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Preliminary Study on Determination of Ephemeroptera Species of Dağdere-Manisa (Kayacık River) [IJABES]
IJABES. 2021; 3(2): 26-27 | DOI: 10.5505/ijabes.2021.32932

Preliminary Study on Determination of Ephemeroptera Species of Dağdere-Manisa (Kayacık River)

Tuğrul Öntürk
Preliminary Study on Determination of Ephemeroptera Species of Dağdere-Manisa (Kayacık River)

Benthos samples were taken from 7 previously determined stations on Kayacık Stream in 2019. The samples were collected with the help of a scoop and sieved in 30, 60, 80 mesh sieves arranged from top to bottom. As a result of the study, 8 taxa from Ephemeroptera were determined.

Keywords: ephemeroptera, dağdere, kayacık, manisa

Dağdere-Manisa (Kayacık Çayı) Ephemeroptera Türlerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışma

Tuğrul Öntürk
DAĞDERE-MANİSA (KAYACIK ÇAYI) EPHEMEROPTERA TÜRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA

Kayacık Çayı üzerinde daha önceden belirlenmiş olan 7 istasyondan 2019 yılında bentoz örnekleri alınmıştır. Örnekler kepçe yardımıyla toplanmış ve yukarıdan aşağıya sıralanmış 30, 60, 80 mesh göz aralıklı eleklerde elenmiştir. Çalışma sonucunda Ephemeroptera’dan 8 takson belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: ephemeroptera, dağdere, kayacık, manisa

Tuğrul Öntürk. Preliminary Study on Determination of Ephemeroptera Species of Dağdere-Manisa (Kayacık River). IJABES. 2021; 3(2): 26-27

Corresponding Author: Tuğrul Öntürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale