E-ISSN 2667-6540
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Determination of The Gökcekaya Dam (Eskisehir) Chironomidae (Diptera-Insecta) Species [IJABES]
IJABES. 2022; 4(2): 32-36 | DOI: 10.5505/ijabes.2022.25744

Determination of The Gökcekaya Dam (Eskisehir) Chironomidae (Diptera-Insecta) Species

Tuğrul Öntürk
Eskişehir Osmangazi University, Facultyof Arts and Sciences, Departmentof Biology, Eskişehir, Turkey

Added

Keywords: Gokcekaya Dam, Chironomidae, fresh water

Gökçekaya Barajı (Eskişehir) Chironomidae (Diptera-Insecta) Türlerinin Belirlenmesi

Tuğrul Öntürk
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE

Eklenecek

Anahtar Kelimeler: Gökçekaya barajı, Chironomidae, tatlı su

Tuğrul Öntürk. Determination of The Gökcekaya Dam (Eskisehir) Chironomidae (Diptera-Insecta) Species. IJABES. 2022; 4(2): 32-36

Corresponding Author: Tuğrul Öntürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale