E-ISSN 2667-6540
Volume : 5 Issue : 2 Year :


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science THE EFFECT OF DIFFERENT MIXTURE RATIOS OF MAIZE (Zea mays L.) AND SOYBEAN (Glycine max L.) ON SOME SILAGE QUALITY CHARACTERISTICS [IJABES]
IJABES. 2023; 5(2): 53-63 | DOI: 10.5505/ijabes.2023.14633

THE EFFECT OF DIFFERENT MIXTURE RATIOS OF MAIZE (Zea mays L.) AND SOYBEAN (Glycine max L.) ON SOME SILAGE QUALITY CHARACTERISTICS

Gülcan Demiroğlu Topçu1, Melike Kızılşimşek1, Fatma AKBAY2
1Ege University, Faculty Of Agriculture, Department Of Field Crops, Bornova, İzmir
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty Of Agriculture, Department Of Field Crops, Bornova, İzmir

This research was conducted in order to determine the effects on silage quality of different mixtures of maize (Zea mays L.) (M) and soybeans (S) (Glycine max L.) (100%M, 80%M+20%S, 60%M+40%S, 40%M+60%S, 20%M+80%S and %100S) in the experimental fields of Ege University Agriculture Faculty Department of Field Crops, second crop season in 2022-2023. The study examined the physical properties of silage and the quality of the silage. As a result of the research color, structure, odor and DLG score of silage were between 1-2, 8,5-13,5, 3-4, 12,5-19,5 respectively. In addition to, DM content, pH value, CP ratio, NDF, ADF, DMI, DMM, RFV value were between 28,51-30,73%, 4.06-5,10, 7,12-15,23%, 40,69-45,02%, 27,93-32,40%, 2,66-2,95%, 63,66-67,14%, and 135,89-153,58 respectively. According to the results obtained, it was determined that by adding soybean to maize silage, the crude protein content of maize increased and the silage fermentation of soybean improved. When all the features were examined, it was concluded that 20% or 40% soybeans should be added to maize silages

Keywords: legume, quality, mixture, maize, silage, soybean

MISIR (Zea mays L.) İLE SOYA FASULYESİ (Glycine max L.) FARKLI KARIŞIM ORANLARININ BAZI SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Gülcan Demiroğlu Topçu1, Melike Kızılşimşek1, Fatma AKBAY2
1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova, İzmir
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova, İzmir

Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanlarında mısır (Zea Mays L.) (M) ile soya fasulyesinin (S) (Glycine max L.) farklı karışım oranlarının (%100 M, %80 M+%20S, %60M+%40S, %40M+%60S, %20M+%80S ve %100S) silaj kalitesine etkilerini saptamak amacıyla, 2022-2023 yılı yazlık ikinci ürün yetiştirme döneminde yürütülmüştür. Çalışmada silajların fiziksel özellikleri ve silaj kalitesi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; silajların renk puanı 1-2, koku puanı 8,5-13,5, strüktür puanı 3-4, DLG puanı 12,5-19,5 arasında değişim göstermiştir. Silajların pH değeri 4,06-5,10, KM %28,51-30,73, SKM %63,66-67,14, KMT %2,66-2,95, HP %7,12-15,23, NDF %40,69-45,02, ADF %27,93-32,40 ve NYD değeri 135,89-153,58 arasında değişim göstermiştir. Elde edilen sonuçlara göre mısır+soya fasulyesi karışım silajları ile birlikte mısır silajının ham protein içeriğinin arttığı ve soya fasulyesinin ise silaj fermentasyonun iyileştiği belirlenmiştir. Tüm özellikler incelendiğinde mısır silajlarına %20 veya %40 soya fasulyesinin katılması gerektiği sonucuna varılmıştır

Anahtar Kelimeler: baklagil, kalite, karış,, ım, mısır, silaj, soya fasulyesi

Gülcan Demiroğlu Topçu, Melike Kızılşimşek, Fatma AKBAY. THE EFFECT OF DIFFERENT MIXTURE RATIOS OF MAIZE (Zea mays L.) AND SOYBEAN (Glycine max L.) ON SOME SILAGE QUALITY CHARACTERISTICS. IJABES. 2023; 5(2): 53-63

Corresponding Author: Gülcan Demiroğlu Topçu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale