E-ISSN 2667-6540


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Türkiye'den İki Euphorbia (Euphorbiaceae) Taksonunun Polen Morfolojisi Üzerine Araştırmalar [IJABES]
IJABES. 2019; 1(1): 22-24

Türkiye'den İki Euphorbia (Euphorbiaceae) Taksonunun Polen Morfolojisi Üzerine Araştırmalar

Onur Koyuncu, Filiz Birgi, İsmühan Potoğlu Erkara, Okan Sezer, Ümmüşen Gökçen
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE

Evrimsel ve sistematik ilişkilerin daha verimli olarak ortaya konulabilmesi için bitkilerin biyolojik özelliklerinin, polen morfolojisi çalışmalarıyla desteklenmesi düşüncesi bizi bu çalışmaya yönlendiren etmenlerden biridir. Bu kapsamda, çalışmamızda Türkiye’de doğal yayılış gösteren Euphorbiaceae familyasına ait iki Euphorbia taksonun palinolojik özelliklerinin saptanması amaç edinilmiştir. Polen Morfolojisi çalışmalarında, yapılan arazi çalışmaları esnasında toplanan bazı Euphorbiaceae taksonlarına ait örneklerden (Euphorbia macroclada Boiss., Euphorbia erythrodon Boiss. & Heldr.) Wodehouse ve Erdtman yöntemlerine göre her bir takson için en az 5’er tane olmak üzere polen preparatları hazırlanmıştır. Araştırma bitkilerinin palinolojik özelliklerinin belirlenmesi için Işık Mikroskobunda inceleme ve ölçüm yapılarak, morfometrik sonuçları ortaya konulmuştur. Taramalı elektron mikroskobu ve ışık mikroskobu ile gerçekleştirilen polen morfolojisi çalışmalarında, incelenen Euphorbia taksonlarının trikolporat tipte ve prolate-sferoidal şekilli oldukları, rugulat-perforat bir ornemantasyon gösterdikleri bulunmuştur.

Keywords: Euphorbiaceae, Polen Morfolojisi, Işık Mikroskobu, Türkiye.

Türkiye'den İki Euphorbia (Euphorbiaceae) Taksonunun Polen Morfolojisi Üzerine Araştırmalar

Onur Koyuncu, Filiz Birgi, İsmühan Potoğlu Erkara, Okan Sezer, Ümmüşen Gökçen
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE

Evrimsel ve sistematik ilişkilerin daha verimli olarak ortaya konulabilmesi için bitkilerin biyolojik özelliklerinin, polen morfolojisi çalışmalarıyla desteklenmesi düşüncesi bizi bu çalışmaya yönlendiren etmenlerden biridir. Bu kapsamda, çalışmamızda Türkiye’de doğal yayılış gösteren Euphorbiaceae familyasına ait iki Euphorbia taksonun palinolojik özelliklerinin saptanması amaç edinilmiştir. Polen Morfolojisi çalışmalarında, yapılan arazi çalışmaları esnasında toplanan bazı Euphorbiaceae taksonlarına ait örneklerden (Euphorbia macroclada Boiss., Euphorbia erythrodon Boiss. & Heldr.) Wodehouse ve Erdtman yöntemlerine göre her bir takson için en az 5’er tane olmak üzere polen preparatları hazırlanmıştır. Araştırma bitkilerinin palinolojik özelliklerinin belirlenmesi için Işık Mikroskobunda inceleme ve ölçüm yapılarak, morfometrik sonuçları ortaya konulmuştur. Taramalı elektron mikroskobu ve ışık mikroskobu ile gerçekleştirilen polen morfolojisi çalışmalarında, incelenen Euphorbia taksonlarının trikolporat tipte ve prolate-sferoidal şekilli oldukları, rugulat-perforat bir ornemantasyon gösterdikleri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Euphorbiaceae, Polen Morfolojisi, Işık Mikroskobu, Türkiye.

Onur Koyuncu, Filiz Birgi, İsmühan Potoğlu Erkara, Okan Sezer, Ümmüşen Gökçen. Türkiye'den İki Euphorbia (Euphorbiaceae) Taksonunun Polen Morfolojisi Üzerine Araştırmalar. IJABES. 2019; 1(1): 22-24

Corresponding Author: Onur Koyuncu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale