E-ISSN 2667-6540


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Determination of Yield and Some Quality Characteristics of Different Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes Grown in Central Anatolian Region [IJABES]
IJABES. 2023; 5(2): 64-69 | DOI: 10.5505/ijabes.2023.66375

Determination of Yield and Some Quality Characteristics of Different Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes Grown in Central Anatolian Region

Yunus Küçükkaya, ZEKIYE BUDAK BASÇIFTÇI
Eski̇sehi̇r Osmangazi̇ Unıversi̇ty

This study was conducted to determine the yield and quality characteristics of some bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in the NBC Agriculture and R&D trial area of Yıldızören Village, Çifteler District, Eskişehir province, during the 2021-2022 growing season. Grain yield (kg/da), thousand grain weight (kg), protein ratio (%), test weight (kg), gluten ratio (%), hardness value, sedimentation value (ml) were examined as grain yield and quality characteristics. In the study, grain yield was 361-562 kg/da, thousand grain weight was 29.31-40.47 g, protein rate was 10.59-12.83%, test weight was 74.70-81.50 kg/hl, gluten was 20, It was determined that it varied between 87-27.35, hardness value 27.37-66.49 and sedimentation value 25.81-39.35 ml. Genotypes differed at the 1% level in terms of the examined traits. As a result, since selection should be made by taking into account the effect of ecological conditions on the yield and quality characteristics of genotypes, Mesutozen and Çavuş genotypes, which have a reasonable level of yield as well as quality characteristics, are recommended.

Keywords: Bread wheat (Triticum aestivum L), grain yield, protein, sedimantation

Orta Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. ) Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yunus Küçükkaya, ZEKIYE BUDAK BASÇIFTÇI
Eski̇şehi̇r Osmangazi̇ Üni̇versi̇tesi̇

Bu çalışma, 2021-2022 yetiştirme döneminde Eskişehir ili Çifteler İlçesi Yıldızören Köyü NBC Tarım ve ARGE deneme alanında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tane verimi ve kalite özellikleri olarak tane verimi (kg/da), bin tane ağırlığı (kg), protein oranı (%), hektolitre ağırlığı (kg), glüten oranı (%), sertlik değeri, sedimantasyon değeri (ml) incelenmiştir. Çalışmada tane verimi 361-562 kg/da, bin tane ağırlığı 29,31-40,47 g, protein oranı % 10,59-12,83, hektolitre ağırlığı 74,70-81,50 kg/hl, glüten oranı 20,87-27,35, sertlik değeri 27,37- 66,49 ve sedimantasyon değeri 25,81-39,35 ml arasında değiştiği tespit edilmiştir. Genotipler, incelenen özellikler açısından %1 düzeyinde farklılık göstermiştir. Sonuç olarak, ekolojik koşulların genotiplerde verim ve kalite özelliklerine olan etkisi dikkate alınarak seçim yapılması gerektiğinden kalite özellikleri yanında verimi de makul seviyede olan Mesutözen ve Çavuş genotipleri tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L), tane verimi, protein, sedimantasyon

Yunus Küçükkaya, ZEKIYE BUDAK BASÇIFTÇI. Determination of Yield and Some Quality Characteristics of Different Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes Grown in Central Anatolian Region. IJABES. 2023; 5(2): 64-69

Corresponding Author: ZEKIYE BUDAK BASÇIFTÇI, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale