E-ISSN 2667-6540


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sebzelerdeki Helmint Yumurtalarının Varlığı ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi [IJABES]
IJABES. 2021; 3(2): 21-25 | DOI: 10.5505/ijabes.2021.57966

Sebzelerdeki Helmint Yumurtalarının Varlığı ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi

Dilek Keskin1, SEVİL Toroğlu2, Meral Yılmaz2, Fatma Akyurt2
1Kahramanmaraş Sütcü İmam Ünivercity Biyology Department Kahramanmaraş Turkey
2Adnan Menderes Univercity Kosk Vocational High School Kosk Aydın

Helminth is a general term meaning worm and a very heterogeneous group of organisms. The human health relevant groups are separated according to their general external shape and the host organ they inhabit. The specific classification is based on the external and internal morphology of egg, larval, and adult stages. Helminths form through egg, larval (juvenile), and adult phase. Some of intestinal helminth genus like Enterobius, Ascaris, Ancylostoma, Trichuris and Strongyloides affect human health adversely, especially in developing countries. In green leafy vegetables; while Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura Echinococcus granulosus eggs were found in Turkey, Taenia solium and Diphyllobothrium latum eggs were not observed in humans in Turkey. The diagnosis can be made according to egg’s structure of helminths. Helminths enter the human body with water, vegetables and soil. They cause asymptomatic infections by settling in human organs and tissues such as blood, liver, skin, brain (in an asymptomatic infection, a patient is a carrier of the disease microbe or does not show signs of the disease). Helminths are common in underdeveloped countries where untreated wastewater is used for irrigation purposes in agriculture. In order to be protected from helmite eggs, it is necessary to wash the vegetables with plenty of water and use purified water. Medicines such as Mebendazole, albendazole, and pyrantelpamoate drugs are used in the treatment of helminth. In this review, information is given about how helminth eggs, which are important for human health, contaminate vegetables (lettuce, parsley, spinach, green leafy vegetables) and their effects on human health.

Keywords: Vegetables, Helminth’ eggs, Identification.

Sebzelerdeki Helmint Yumurtalarının Varlığı ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi

Dilek Keskin1, SEVİL Toroğlu2, Meral Yılmaz2, Fatma Akyurt2
1Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Biyoloji Bölümü Kahramanmaraş Turkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu Köşk Aydın

Helmint, solucan anlamına gelen genel bir terimdir ve çeşitli organizma gruplarına sahiptirler. İnsan sağlığıyla ilgili gruplar, genel dış şekillerine ve yaşadıkları konak organa göre ayrılır. Spesific sınıflandırma, yumurta, larva ve yetişkin aşamalarının dış ve iç morfolojisine dayanmaktadır. Helmintler yumurta, larva (juvenil) ve yetişkin aşamalarında gelişir. Enterobius, Ascaris, Ancylostoma, Trichuris ve Strongyloides gibi bazı bağırsak helmint cinsleri özellikle gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Yeşil yapraklı sebzelerde; Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Echinococcus granulosus yumurtaları Türkiye’de rastlanırken, Taenia solium ve Diphyllobothrium latum yumurtaları Türkiye’de insanlarda rastlanmamıştır. Tanı, helmintlerin yumurta yapısına göre konulabilir. Helmintler, insan vücuduna su, sebze ve toprakla girerler. İnsanların kan, karaciğer, deri, beyin gibi organ ve dokularına yerleşerek asemptomatik enfeksiyonlarına neden olurlar (asemptomatik bir enfeksiyonda, bir hasta hastalık mikrobunun taşıyıcıdır ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermez). Helmintler gelişmemiş ülkelerde arıtılmamış atık suların tarımda sulama amaçlı kullanıldığı yerlerde yaygın olarak görülmektedir. Helmint yumurtalarından korunmak için sebzelerin bol suyla yıkanması ve arıtılmış su kullanılması gerekmektedir. Helmint tedavisinde Mebendazol, albendazol, pirantelpamoat gibi ilaçlar kullanılmaktadır. Bu derlemede, insan sağlığı açısından önem arz eden helmint yumurtaların sebzelere (marul, maydanoz, ıspanak, yeşil yapraklılar) nasıl bulaştığı ve insan sağlığına olan etkileri hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sebzeler, Helmint yumurtaları, Tanısı

Dilek Keskin, SEVİL Toroğlu, Meral Yılmaz, Fatma Akyurt. Sebzelerdeki Helmint Yumurtalarının Varlığı ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi. IJABES. 2021; 3(2): 21-25

Corresponding Author: Dilek Keskin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale