E-ISSN 2667-6540


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sakarya Nehrinin Kolu Olan Seydisuyunda Yayılış Gösteren Gobio sakaryaensis Turan, Ekmekçi, Luskova & Mendel, 2012’nin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması [IJABES]
IJABES. 2019; 1(1): 25-28

Sakarya Nehrinin Kolu Olan Seydisuyunda Yayılış Gösteren Gobio sakaryaensis Turan, Ekmekçi, Luskova & Mendel, 2012’nin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması

Sadi Aksu1, Sercan Başkurt1, Özgür Emiroğlu1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir

Bu çalışma ile G. sakaryaensis’in Seydisuyunda yayılış gösteren popülasyonlarının bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Mart 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında farklı zamanlarda yapılan örneklemelerle elde edilen bireylerin incelemesi yapılmıştır. İdrisyayla, Akin ve Kümbet ve Barajlar sonrası bölgelerinden elde edilen bireylerin Morfometrik-Meristik ve Boy-Ağırlık ilişkisi ortaya konmuştur. Morfometrik ölçümler diskriminant analiz (LDA) ve Temel Öğeler Analizi (PCA) yapılarak değerlendirme yapılmıştır. Balıkların boy-ağırlıkları hesaplanmış % 95 güven limiti aralığında b değeri en düşük 3,35 en yüksek 3,59 ortalama 3,47 olarak tespit edilmiş ve pozitif allometrik büyüme gösterdikleri tespit edilmiştir.

Keywords: Gobio sakaryaensis, Boy-Ağırlık, Morfometri, Seydisuyu, Sakarya Nehri, Eskişehir

Sakarya Nehrinin Kolu Olan Seydisuyunda Yayılış Gösteren Gobio sakaryaensis Turan, Ekmekçi, Luskova & Mendel, 2012’nin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması

Sadi Aksu1, Sercan Başkurt1, Özgür Emiroğlu1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir

Bu çalışma ile G. sakaryaensis’in Seydisuyunda yayılış gösteren popülasyonlarının bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Mart 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında farklı zamanlarda yapılan örneklemelerle elde edilen bireylerin incelemesi yapılmıştır. İdrisyayla, Akin ve Kümbet ve Barajlar sonrası bölgelerinden elde edilen bireylerin Morfometrik-Meristik ve Boy-Ağırlık ilişkisi ortaya konmuştur. Morfometrik ölçümler diskriminant analiz (LDA) ve Temel Öğeler Analizi (PCA) yapılarak değerlendirme yapılmıştır. Balıkların boy-ağırlıkları hesaplanmış % 95 güven limiti aralığında b değeri en düşük 3,35 en yüksek 3,59 ortalama 3,47 olarak tespit edilmiş ve pozitif allometrik büyüme gösterdikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gobio sakaryaensis, Boy-Ağırlık, Morfometri, Seydisuyu, Sakarya Nehri, Eskişehir

Sadi Aksu, Sercan Başkurt, Özgür Emiroğlu. Sakarya Nehrinin Kolu Olan Seydisuyunda Yayılış Gösteren Gobio sakaryaensis Turan, Ekmekçi, Luskova & Mendel, 2012’nin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. IJABES. 2019; 1(1): 25-28

Corresponding Author: Sadi Aksu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale