E-ISSN 2667-6540


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Some of the biological features of Squalius pursakensis (Hankó, 1925) population living in Bayindir Stream [IJABES]
IJABES. 2019; 1(2): 12-15

Some of the biological features of Squalius pursakensis (Hankó, 1925) population living in Bayindir Stream

Kübra Aydemir1, Nurcan Uzel1, Semra Benzer2, Ali Gül1
1Department of Biology Education, Gazi University, Ankara, Turkey
2Department of Science Education, Gazi University, Ankara, Turkey

The purpose of this study was to investigate the morphometric and meristic features, length- weight relation and the condition factor of Squalius pursakensis (Hankó, 1925) population living in Bayındır stream, a branch of Sakarya River. The study was carried out upon 46 S. pursakensis samples caught between April-November 2017. The fish were caught by the use of 12 volt DC 5 A Samus brand 725 MP and PWM2 model electro-shocker device and scoops with various mesh sizes. The weight, total length and the variation parameter of their anatomic and meristic properties, and the ratio of the anatomic features to the standard length were calculated. The b value of the weight-length relation which reflects the success in the adaption of the S. pursakensis population to the locality and the correlation coefficient were found to be 2.936 and 0.9052 respectively. The condition factor was calculated to be C=1.0461±0.1042 (0.7939-1.3652). It is recommended that the bioecological features of S. pursakensis population living in Bayındır stream should be constantly monitored due to the fact that the environmental pollution has been observed to reach threatening dimensions.

Keywords: Bayındır Stream, meristic, morphometric, Squalius pursakensis

Bayındır Çayı’ndaki (Ankara) Squalius pursakensis (Hankó, 1925) popülasyonunun bazı biyolojik özellikleri

Kübra Aydemir1, Nurcan Uzel1, Semra Benzer2, Ali Gül1
1Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara

Bu çalışmada, Sakarya Nehri’nin kollarından biri olan Bayındır Çayı’ndaki Squalius pursakensis popülasyonunun bazı biyolojik özellikleri kapsamında morfometrik ve meristik özellikleri, boy-ağırlık ilişkisi ve kondisyon faktörünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Bayındır Çayı’nda Nisan-Kasım 2017 tarihleri arasında avlanan 46 S. pursakensis üzerinde yürütülmüştür. Avlamada 12 volt DC 5 amperlik Samus marka 725 MP ve PWM2 model elektroşoker cihazı ve kepçeler kullanılmıştır. Balıkların ağırlığı, toplam boy değerleri, vücut özelliklerinin ve meristik özelliklerinin varyasyon katsayıları ve vücut özelliklerinin standart boya oranı hesaplanmıştır. Boy-ağırlık ilişkisi parametrelerinden popülasyonun lokalitede uyum başarısı hakkında bilgi veren (b) değeri 2,936 ve korelasyon katsayısı da 0,9052 olarak bulunmuş, kondisyon faktörü ise K=1,0461±0,1042 (0,7939-1,3652) olarak hesaplanmıştır. Çalışma alanında, çevresel kirliliğin türlerin devamlılığını tehdit etmesi nedeniyle Sakarya Havzası için endemik bir tür olan S. pursakensis’in biyo-ekolojik özelliklerinin takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bayındır Çayı, meristik, morfometrik, Squalius pursakensis

Kübra Aydemir, Nurcan Uzel, Semra Benzer, Ali Gül. Some of the biological features of Squalius pursakensis (Hankó, 1925) population living in Bayindir Stream. IJABES. 2019; 1(2): 12-15

Corresponding Author: Ali Gül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale