International Journal of Applied Biology and Environmental Science

E-ISSN: 2667-6540

Yazım Kuralları

 • Dergi, uluslararası hakemli bilimsel yayındır ve yılda 2 kez yayınlanır. Dergide, Biyoloji ve Çevre Bilimleri alanında yapılmış araştırmalara yer verilir.
 • Dergide yayınlanacak eserlerin, daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış olması zorunludur. Sadece, Telif Hakkı olmayan bilimsel kongre / sempozyum / konferans v.b. faaliyetlerde sunulmuş bildiriler, belirtilmek koşulu ile sunulabilir.
 • Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçedir.
 • Makalenin başlığı büyük harf, kalın, 12 punto, Times New Roman, 1.5 satır aralığı, ortalı, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılır.
 • Başlığın altında yazar ad(lar)ı her kelimenin baş harfi büyük, 10 punto, Times New Roman, 1.5 satır aralığı, ortalı, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılır.
 • Yazar(lar)ın isimlerinin altına “üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke” bilgileri 10 punto, Times New Roman, 1.5 satır aralığı, ortalı, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılır.
 • Özet ve Abstract bölümü, 10 punto, Times New Roman, tek satır aralıklı, iki yana yaslı 150-200 kelime arasında, araştırmanın amaç, yöntem ve sonuçları ile ilgili bilgi verecek nitelikte olmalıdır.
 • Makalenin İngilizce başlığı Abstract bölümünden önce büyük harf, kalın, 12 punto, Times New Roman, 1.5 satır aralığı, ortalı, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılır.
 • Özet ve Abstract bölümü, ilk sayfayı geçmemelidir. İkinci sayfa Giriş bölümü ile başlar. Makalenin tamamı 25 sayfayı geçmemelidir.
 • Makalenin, Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma gibi birinci düzey başlıkları büyük harf, kalın, 12 punto, Times New Roman, 1.5 satır aralığı, sola yaslı, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılır.
 • Makalenin ikinci düzey alt başlıkları için her kelimenin baş harfi büyük, kalın, 10 punto, Times New Roman, 1.5 satır aralığı, sola yaslı, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılır.
 • Üçüncü düzey alt başlık için her kelimenin baş harfi büyük, kalın, italik, 10 punto, Times New Roman, 1.5 satır aralığı, sola yaslı, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılır. Paragraf başı yapılmadan iki nokta konarak metne geçilir.
 • Metin 10 punto, Times New Roman, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı, paragraflarda girinti yapılmadan, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılır.
 • Metin içi kaynak gösterimlerinde, APA 6 sitili kullanılır.
 • Tablo / Şekil adı 10 punto, Times New Roman, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı, paragraflarda girinti yapılmadan, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılır.
 • Tablolar 10 punto, Times New Roman, tek satır aralığı, metin ortalanarak, paragraflar öncesinde ve sonrasında 0 nk boşluk bırakılarak yazılır. Sayfa çerçevesine sığdırılarak tablo düzenlenir.
 • Tablo içerisinde yer alan sayısal veriler, sağa dayalı ve ondalık basamak sayıları aynı olmalıdır. Tabloda yer alan satır/sütun başlıkları, mümkün olduğunca kısa ve anlaşılır olmalıdır. Bir tabloyu oluşturan bileşenler, tablo başlığı, tablo numarası, satırlar, sütunlar ve eğer gerekiyorsa tablo notudur.
 • Kaynaklar bölümü 10 punto, Times New Roman, tek satır aralığı, iki yana yaslı, paragraflar asılı (1,25) girintili, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılır. Kaynak gösterimlerinde APA 6 sitili kullanılır.