Hakem Değerlendirme Süreci ve Yayınlama

International Journal of Applied Biology and Environmental Science'e gönderilen tüm çalışmaların değerlendirme aşamasında ikili kör hakem yöntemi kullanmaktadır. İkili kör hakem yönteminde, yazar ve hakem kimlikleri saklı tutulmaktadır.

Birinci Değerlendirme Süreci

International Journal of Applied Biology and Environmental Science'e gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin içerik ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan önemli hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayım kurallarını sağlamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazar(lar)ı, gönderim tarihinden itibaren en geç iki hafta içerisinde bilgilendirilir.

Ön Değerlendirme Süreci

Bu süreçte, gönderilen çalışma,ilgili bölüm editörleri tarafından hem dergi yayın kuralları hemde özgünlük açısından detaylı bir şekilde incelenir. İnceleme sonucunda, uygun bulunmayan çalışmalar, en geç dört hafta içerisinde bölüm editörü değerlendirme raporu ile birlikte yazara iade edilir. Uygun bulunan çalışmalar hakem sürecine aktarılır ve yazara bilgi verilir.

Hakem Atama Süreci

Hakem sürecine aktarılan çalışmalar, hakem havuzunda bulunan, konuyla ilgili 2 hakeme gönderilir ya da editör tarafından önerilecek yeni hakemlere gönderilir. Hakemler, değerlendirme aşamasında, çalışma ile ilgili hiçbir bilgi paylaşmayacaklarını, taahhüt ederler.

Hakem Değerlendirme Süreci

Bu süreçte, hakemler 3 hafta içerisinde değerlendirmelerini yaparak, sisteme girerler. Varsa, düzeltme önerileri yazar tarafından 4 hafta içerisinde yapılarak, tekrar sisteme giriş yapılmalıdır. Hakem ya da editörler birden fazla düzeltme isteyebilir.

Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda bölüm editörü en geç 2 hafta içerisinde incelemesini tamamlayarak kararını editöre bildirir.

Yayın Kurulu Kararı

Bölüm editörü, hakem görüşlerine dayanarak, çalışma ile ilgili görüşleri hazırlar. Hazırlanan görüşler, editör tarafından, bölüm editörü ve hakem önerileri ile birlikte, en geç 1 hafta içerisinde yazar(lar)a iletilir. Bu süreçte, olumsuz görüş verilen çalışmalar, intihal denetimi talep edilmeksizin iade edilir.